Skip to main content

4th EUGLOH Annual Students Research Conference – Продужен рок за пријаву

У оквиру активности Алијансе EUGLOH, Универзитет у Минхену објавио је позив за конференцију 4th EUGLOH Annual Students Research Conference, намењену студентима основних, мастер и докторских студија. Позив се односи на студенте свих дисциплина који су заинтересовани да поднесу апстракт за презентацију постера у оквиру скупа.

Рок за подношење апстракта је продужен до 30. септембра 2023. године.

Универзитет у Новом Саду и Филозофски факултет домаћини 58. Конгреса американиста

У бразилском граду Фос де Игуасу, где је од 17. до 21. јула 2023. године одржан 57. међународни конгрес американиста ICA, Перманентни одбор и Скупштина овог престижног научног скупа једногласно су 20. јула донели одлуку да домаћин 58. издања конгреса ICA буде Универзитет у Новом Саду.

Кандидатуру је у Бразилу у име Универзитета у Новом Саду, Филозофског факултета, као и суорганизатора Природно-математичког и Технолошког факултета, представила управница Ибероамеричког центра ФФУНС др Бојана Ковачевић Петровић, у сарадњи са др Дејаном Михаиловићем са Технолошког института у Монтереју (Мексико).

Осим што је реч о једном од најпрестижнијих и најдуговечнијих светских научних скупова, од изузетног је значаја чињеница да ће у Новом Саду бити обележено 150 година од његовог оснивања. Очекује се долазак између 1500 и 3000 истраживача из целог света, који се баве истраживањима Северне, Средње и Јужне Америке у домену антропологије, археологије, религија, нових технологија, људских права, образовања, студија културе, економије, филозофије, социологије, историје, политике, лингвистике и књижевности, родних студија, миграција, друштвених покрета, међународних односа и аутохтоних народа, а новосадски конгрес увешће још једну област: везе између Балкана и Америке.

Члан организационог одбора предстојећег Конгреса испред Природно-математичког факултета биће проф. др Растислав Стојсављевић.

Одржана међународна светска конференција 38th International Conference on Solution Chemistry

Међународна светска конференција 38th International Conference on Solution Chemistry (38ICSC) која се организује сваке друге године почевши од 1967. године, одржана је од 9. до 14. јула 2023. у Београду. По први пут је конференција реализована код нас и то у сарадњи два факултета из две државе – Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду и Факултета за хемију и хемијску технологију Универзитета у Љубљани. Председавајући конференције су били проф. др Слободан Гаџурић са нашег факултета и проф. др Марија Бештер-Рогач са факултета у Љубљани.

Најновије научне резултате и достигнућа представило је више од 130 учесника, професора, истраживача и докторанада из 32 земље света. Kолеге са Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине су имале веома запажена како усмена тако и постерска излагања. Додељено је и пет награда студентима докторских студија за најбоља постерска излагања. Једна од награђених је и колегиница Андријана Билић, истраживач приправник на Kатедри за аналитичку хемију.

9. Kонференција младих хемичара Србије

Девета конференција младих хемичара Србије ће се одржати у суботу, 4. новембра 2023. године на Природно-математичком факултету у Новом Саду.

Циљ Kонференције је активно учешће младих хемичара (до 35 година) – презентација резултата из области хемијских и биохемијских наука, хемијске технологије и металургије као и медицинских наука који су остварени у оквиру завршних, дипломских, мастер и докторских радова, формирање нових контаката и размена научних сазнања. На Kонференцији је званични језик – енглески, у нади да младе научнике припремимо за одлазак на међународне конференције, као и да сви учесници могу активно да учествују у дискусији.

Научна саопштења покривају осам тематских области:

 • Developments in chemical synthesis (органска синтеза, синтеза неорганских комплекса)
 • Chemistry meets Biology (медицинска хемија, биоинформатика, биохемија, биотехнологија, молекуларна генетика, дизајн лекова)
 • Phytochemistry and Food Chemistry (хемија секундарних метаболита, хемија биљака, хемија хране)
 • Environmental awareness (зелена хемија, заштита животне средине)
 • Physical and computational chemistry (физичка хемија, теоријска хемија, електрохемија)
 • Solution chemistry and Chemical equilibrium (хемија у раствору, хемијска равнотежа)
 • Chemistry and Society (историја хемије, настава хемије)
 • Supramolecular Chemistry and Functional Materials (наноматеријали, MOF, хемија макромолекула, технологија полимера и наука о материјалима, хемија чврстог стања)

Ове године ће бити одржано једно пленарно предавање и три предавања по позиву.

Више информација:

Одржан наш први научни Escape room

У петак, 21. априла 2023. године на Природно-математичком факултету одржан је први Escape room са задацима из хемије, биохемије и заштите животне средине. Догађај су осмислили и организовали наставници и сарадници Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине, уз подршку компанија Bambi i CarnoMed.

Свих девет тимова који су били састављени од ученика новосадских средњих школа успешно су решили девет научних задатака који смо им поставили. Како је било, као и део атмосфере, можете видети на сликама ниже.

Трећи LTTA и TPM састанак у оквиру InAMath Еразмус пројекта

У периоду од 29.09.-02.10.2021. године на Природно-математичком факултету у Новом Саду одржан је трећи LTTA и TPM састанак у оквиру InAMath Еразмус пројекта на ком су били присутни сви представници пројектних партнера из ХР, СЛО и БиХ.

InAMath пројекат (InAMath – An interdisciplinary approach to mathematical education) је окупио еминентне образовне установе из региона, и то из Хрватске, Словеније, Босне и Херцеговине и Србије. Носилац пројекта је Свеучилиште у Ријеци (ХР), а Универзитет у Новом Саду, односно Природно-математички факултет, је један од партнера на пројекту.

Поред Универзитета у Новом Саду, партнери на пројекту су и Центар техничке културе Ријека (ХР), Основна школа Никола Тесла из Ријеке (ХР), Основна школа хероја Јанеза Хрибарја (СЛО), Универзитет Приморска (СЛО) И Свеучилиште у Мостару (БиХ).

Циљ овог пројекта је да се осмисле едукативни садржаји који ће допринети већој заступљености интердисциплинарности у настави математике од I до IV разреда основне школе и који ће бити доступни свим заинтересованим корисницима. Пројектне активности укључују осмишљавање и реализацију едукативних садржаја са ученицима основних школа користећи интердисциплинарне методе рада, израду наставних материјала који ће бити доступни учитељима/наставницима, као и едукацију учитеља/наставника за припрему и примену таквих активности. Задатак Универзитета у Новом Саду јесте да допринесе наведеним пројектним активностима, а посебно да учини везу између математике и хемије и географије атрактивнијом за ученике основне школе.

International Bioscience Conference and the 8th international PSU-UNS Bioscience Conference-IBSC 2021

Међународна конференција у области бионауке и 8. заједничка међународна конференција о бионауци PSU-UNS-IBSC 2021 одржана је од 25. до 26. новембра у Новом Саду, Србија, као онлајн конференција.

IBSC конференције одржавају се сваке две године и представљају печат дугогодишњег партнерства између Универзитета Prince of Songkla (PSU) са Тајланда и Универзитета у Новом Саду (UNS) из Србије.

IBSC  2021  је следила традицију претходних конференција и окупила стручњаке који су дискутовали и размењивали врхунска сазнања из комплексне и вишеструке области бионауке, са посебним освртом на допринос постизању циљева одрживог развоја УН-а. Посебан нагласак стављен је на утицај животне средине на биодиверзитет и екофизиологију живих организама, биохемију и биомедицину, природне ресурсе биоактивних једињења и одрживу агропрехрамбрену индустрију, заједно са другим сродним дисциплинама и темама.

Главне истраживачке области биле су:

 • Област 1: Биологија и животна средина
 • Област 2: Биотехнологија и биоинжењеринг
 • Област 3: Биохемија, молекуларна биологија и биомедицина
 • Област 4: Агропрехрамбена индустрија и биосенсинг

Kорак даље ка одговорном друштву – наука и струка за бољи квалитет вода

Овогодишњи Water Workshop одржан је као двадесет четврти по реду. Централне теме овогодишњег Water Workshop-a биле су:

 • Заштита вода у светлу Covid-19 пандемије;
 • Будућност одговорног друштва: Унапређени оксидациони процеси у третману вода
 • WasteWaterForce Форум: Отпадне воде – циљеви и перспективе
 • Приоритети у управљању отпадним водама

Такође, била организована и панел дискусија на тему „Значај и утицај научних истраживања на политике заштите животне средине“ као део реализације пројекта WasteWaterForce финансираног од стране Фонда за науку Републике Србије.

Kатедра за хемијску технологију и заштиту животне средине и Фондација „Доцент др Милена Далмација“ у оквиру Water Workshop-a, одржала је округли сто под називом Значај студија заштите животне средине у заштити вода. У оквиру овог округлог стола студенти основних, мастер и докторских студија имали су могућност да представе своје радове са темама из области заштите животне средине. Гости округлог стола били су Рамбо Амадеус, Андреј Јосифовски и представници Центра за промоцију науке-ЦПН.

Зашто су изабране наведене теме? Успостављање контроле кретања и присуства вируса SARS-Coronavirus-2 у ланцу од отпадне воде, преко реципијента до воде за пиће и човека као крајњег потрошача један је од најважнијих циљева коме научна заједница треба да тежи данас. Примена високо конкурентних технологија пречишћавања отпадне воде важна је у том смислу али и у смислу уклањања свих материја које се у отпадним водама могу наћи као последица живљења савременог човека. Такође, управљање отпадним водама захтева холистички приступ који за циљ има сагледавање отпадних вода не као отпада који треба одложити, већ као ресурса који се не троши, и чије правилно управљање доприноси здрављу људи, сигурности воде и хране, приступу енергији и заштити животне средине. При изградњи следеће генерације постројења за пречишћавање отпадних вода у Србији потребно је узети у разматрање новије, доказане технологије и иновације у сектору вода, о чему је било речи у програму.

Видео снимци највећег јавног часа математике у историји Србије – Припреме за малу матуру

Департман за математику и информатику Природно-математичког факултета у Новом Саду у среду, 9.6. и четвртак, 10.6. 2021. године одржао је бесплатне онлајн припреме за малу матуру, односно за тест из математике. Сви заинтересовани осмаци широм Србије могли су уживо да прате ове часове, али и да постављају питања предавачима.

Природно-математички факултет у Новом Саду, свестан тога да су ученици током пандемије радили у отежаним условима, је на овај начин желео да помогне ученицима да успешно положе малу матуру. Током ових часова решеавали су се неки од тестова из математике из претходних година, уз детаљну анализу како приступити решавању задатака и посебан осврт на најчешће грешке које ученици праве.

Снимак припрема одржаних 9. јуна:

Снимак припрема одржаних 10. јуна:

Стипeндије FEBS-a зa истрaживaчe и студeнтe

Биoхeмиjскo друштвo Србије (БДС) oкупљa истрaживaчe из вeликoг броја нaучнo-истрaживaчких институција у Србиjи сa циљeм дa члaнoвимa oбeзбeди мoгућнoсти зa упoзнaвaњe, сaрaдњу и усaвршaвaњe. Нa сајту друштвa мoжe сe упoзнaти oргaнизaција и aктивнoсти БДС. БДС је члaн Federation of European Biochemical Societies (FEBS), који имa ширoк спeктaр aктивнoсти и пружa вeликe мoгућнoсти (крoз oргaнизoвaњe и стипeндирaњe) зa пoхaђaњe и финaнсирaњe нaпрeдних курсeвa и путoвaњa. O aктивнoстимa FEBS-a мoжe сe инфoрмисaти нa саjту тoг друштвa. Зa стипeндије FEBS-a мoгу дa кoнкуришу сви члaнoви oвoг друштвa или БДС. Учлaњивaњe у БДС је једнoстaвнo, пoпуњaвaњeм приступницe. Зa студeнтe је члaнствo бeсплaтнo.