Skip to main content

53. рођендан Природно-математичког факултета

Поводом Дана ПМФ-а, 20. маја 2022. године, подељене су награде и плакете запосленима, најбољим студентима, професорима, асистентима, додељена је награда Најбољем младом научнику ПМФ-а за протеклу годину, као и Награда за највећи финансијски допринос остварен у међународној сарадњи.

Најбољи студент Универзитета у у Новом Саду и најбољи студент Природно-математичког факултета у школској 2020/2021. години је Тривко Кукољ. Тривко је завршио математички смер Гимназије „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду. Студије Истраживачке физике је завршио за три године, са просеком 10. Ван редовне наставе, Тривко је сарадник на семинару физике у Истраживачкој Станици Петница, где држи предавања и менторише истраживачке пројекте средњошколаца. Паралелно са студијама се бави истраживачким радом у оквиру студентских пракси. Као резултат праксе на Институту за физику у Београду објавио је рад на тему вртложне динамике у часопису Physical Review A, за који је награђен Пупиновом наградом Матице српске. Мастер студије је наставио на Вајцман институту у Израелу. Његова тренутна интересовања обухватају области из физике високих енергија, укључујући холографију и теорију струна.

Награде за успех у току студирања за протеклу школску годину добили су и:

 • Никола Голеш (Студент генерације у области природно-математичких наука – студент је Департмана за физику)
 • Николина Перлић (Департман за биологију и екологију)
 • Марија Вукадин (Департман за географију, туризам и хотелијерство)
 • Ђорђе Ступар (Депарман за математику и информатику).

Као најбољи професори и сарадници по оценама студената за период од 2018. до 2021. године награђени су:

 • Дубравка Милић (професор на Департману за биологију и екологију)
 • Лазар Гавански (професор на Департману за физику)
 • Бранко Ристановић (професор на Департману за географију, туризам и хотелијерство)
 • Сања Армаковић (професор на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине)
 • Драган Машуловић (професор на Департману за математику и информатику)
 • Драган Обрадов (сарадник на Департману за биологију и екологију)
 • Јована Кнежевић (сарадник на Департману за физику)
 • Драган Милошевић (сарадник на Департману за географију, туризам и хотелијерство)
 • Славен Теноди (сарадник на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине)
 • Лидија Фодор (сарадник на Департману за математику и информатику)

Награду за изузетне резултате у области науке и истраживачког рада, за претходну календарску годину, у сврху научног усавршавања односно учешћа на научним конференцијама у земљи или иностранству, добила је Ивана Кузминац са Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине. Она је студије хемије уписала 2008. године и већ се на другој години студија укључила у рад истраживачке групе коју води проф. др Марија Сакач, под чијим менторством је 2018. год. одбранила докторску дисертацију. Вишеструко је награђивана за свој успех и научни рад током студија, а посебно се истичу награде за најбољег студента Универзитета у Новом Саду и прва награда за најбољи мастер рад из области хемије у Републици Србији фондације „Ненад М. Костић“. Усавршавала се у оквиру неколико курсева TRAIN програма у држави и Еразмус+ STT тренинг програма на Универзитету у Алкали у Шпанији. Аутор је и коаутор осам радова на SCI листи, три рада у часописима националног значаја, 31 саопштења на међународним и 15 на националним скуповима. Према SCOPUS-у укупан број цитата је 50, а h-индекс 4. Индекс компетенције је 74, а укупан IF радова са SCI листе 23,847. Тренутно је руководилац краткорочног пројекта финансираног од стране АП Војводине и учесник на неколико других пројеката (покрајинских и републичких).

Награду за највећи финансијски допринос остварен у међународној сарадњи добила је Биљана Басарин са Департмана за географију, туризам и хотелијерство, за пројекат EXtremeClimTwin.

Сложеност односа између атмосферских услова, екстремних падавина, поплава и екстремних температура, заједно са уоченим растућим трендовима, указују на неопходност унапређивања науке и изградње истраживачких капацитета у овој области у Србији. Пројекат под називом Twinning for the advancement of data-driven multidisciplinary research into hydro-climatic extremes to support risk assessment and decision making (EXtremeClimTwin), Природно-математичком факултету и партнерима обезбеђује скоро 900,000 евра за изградњу истраживачких капацитета у области детекције и описа екстремних хидро-климатских догађаја.

Партнери ПМФ-а на овом пројекту су три изврсне истраживачке институције из ЕУ: компанија Climate Risk Analysis из Немачке, Loughborough University из Велике Британије и Centre for International Climate Research из Норвешке. ЕУ партнери ће путем обука за чланове истраживачког тима са ПМФ-а пренети знање и истраживачке вештине. Пројекат је значајан и за неговање потенцијала младих истраживача ПМФ-а и стратешко повезивање факултета с међународним истраживачким институцијама кроз одржива партнерства и трансфер знања, резултата и научних методологија.

Курс за студенте “Биохемија у служби здравља” Биохемијског друштва Србије

Биохемијско друштво Србије организовало је курс за студенте “Биохемија у служби здравља – Изучавање биохемијских и сродних метода које нуде решења у кризним ситуацијама“.

Биохемијско друштво Србије (БДС) активно је више од 40 година. Чланови друштва запослени на природно-математичким, медицинским и фармацеутским факултетима Универзитета у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу и у водећим научно-истраживачким институцијама Србије својом активношћу у матичним институцијама, самом Друштву и ван граница наше земље унапређују ниво биохемијских истраживања и презентованих научних резултата.

Своја знања научници са искуством, чланови БДС, поделили су са студентима, полазницима курса, који је БДС организовало у циљу подизања компетенција студената из области биохемије и сродних дисциплина. Курс је одржан од 7. до 14. маја 2022. године у оквиру неколико факултета и научних института: Хемијског и Фармацеутског факултета, Института за онкологију и радиологију Србије, ИХТМ-а, ИБИСС-а и ИНЕП-а из Београда и ПМФ-а из Новог Сада. Полазници курса били су студенти основних, мастер и докторских студија свих студијских програма на којима се изучава биохемија са свих универзитета у Србији.

У лабораторијама Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине студенти су се, у оквиру курса, а уз менторство и подршку Проф. др Иване Беара, Проф. др Сузане Јовановић-Шанта и др Татјане Мајкић, упознајли са могућностима, потребама, дизајнирањем експеримената и радом у биохемијској лабораторији, изводили су експерименте, обрађивали и дискутовали резултате.

Извештаји медија о курсу БДС:

Гостовање радне групе за Нуклеарну форензику (GICNT)

У среду 11. маја 2022. гости нашег Факултета били су представници радне групе за Нуклеарну форензику, Глобалне иницијативе за борбу против нуклеарног тероризма (GICNT). У оквиру своје посете др Ед ван Зален, CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) програм менаџер у оквиру Холандског института за форензику и др Андре Апостол, истраживач и шеф Националне лабораторије за нуклеарну форензику у Државном институту за физику и нуклеарни инжењеринг у Румунији састали су се са руководством факултета и представницима Катедре за нуклеарну физику, а потом су гости одржали занимљива предавања студентима и запосленима на ПМФ-у на тему CBRN активности и нуклеарне форензике.

GICNT је добровољно међународно партнерство 89 земаља и 6 међународних организација које су посвећене јачању глобалних капацитета за спречавање, откривање и реаговање на нуклеарни тероризам. Република Србија је једна од 89 партнерских нација.

Област нуклеарне форензике се у последњих неколико година интензивно развија у нашој земљи, а с обзиром на то да је нуклеарна форензика поред практичних аспеката и интердисциплинарна научна дисциплина, ПМФ је препознат као добар партнер у имплементацији и развоју нових мерних, аналитичких техника и развоју нових едукативних програма и тренинга.

Др Јована Николов, ванредни професор са Катедре за нуклеарну физику са Департмана за физику, ПМФ као члан Међународне радне групе за нуклеарну форензику (ITWG) и радних група за нуклеарну форензику и детекцију GICNT-а, већ неколико година успешно ради на имплементацији ове области у нашој земљи кроз имплементацију IAEA (Међународна агенција за атомску енергију) пројекта координисаних истраживања у области нуклеарне форензике, организацију различитих тренинга у сарадњи са EC JRC (European Commission Joint Research Centre) и увођењу ове области у наставне програме ПМФ-а.

Резултати избора за представнике Студентског парламента

За представнике Студентског парламента изабрани су следећи кандидати:

Департман за математику и информатику:

 1. Ања Дацић
 2. Уна Боснић
 3. Милица Дуркалић

Департман за физику:

 1. Вељко Николић
 2. Милица Живковић

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине:

 1. Давид Недељковић
 2. Нада Салапура
 3. Ема Беговић

Департман за географију, туризам и хотелијерство:

 1. Маја Немеди
 2. Милица Васић
 3. Нађа Кусић
 4. Миљана Максимовић

Департман за биологију и екологију:

 1. Јелена Мартиновић
 2. Богдан Ранђеловић
 3. Катарина Миленковић

Били смо домаћини међуокружног такмичења из хемије за ученике средњих школа

У суботу, 9. априла 2022. године на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине одржано је Међуокружно такмичење из хемије за ученике средњих школа. Департман је након једне године паузе опет (четврти пут по реду) домаћин најбољим младим средњошколцима који су се такмичили из хемије.

На такмичењу је било 34 ученика које је припремало 12 наставника. 10 најбољих се пласирало даље на републичко такмичење који ће се у мају одржати у Београду.

Први инфо дан у вези са реализацијом пројекта TOURCOMSERBIA

Први инфо дан у вези са реализацијом пројекта TOURCOMSERBIA, одржан је 12. априла, у Музеју Војводине у Новом Саду.

Догађају су, поред чланова пројектног тима, присуствовали и чланови институција из туристичког сектора као кључних заинтересованих страна у развоју туризма Србије, од којих је пројекат добио подршку. У оквиру Инфо дана, руководиоци су представили циљеве пројекта указујући на јединственост и иновативност пројекта за унапређење туризма као растуће економске активности наше земље. Осим тога, учесници догађаја су имали прилику да се детаљније упознају са планираним активностима које ће чланови пројектног тима спроводити са циљем да се оствари континуирано мерење и надгледање свеукупне конкурентности туризма у Србији.

Након званичног дела, организован је обилазак изложбе „Тамо где сеоба завршава – од римске Паноније до данашње Војводине“, која на иновативан начин показује синергију науке, културе и различите видове савремене уметности.

Мислите о свом здрављу – Идите на редован систематски преглед

Превенција болести представља скуп свих активности које се спроводе како би се на време спречила појава болести, рано открила предиспозиција за неко обољење и на време применило одговарајуће лечење. У најбитније активности спадају СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ који се организују за студенте Универзитета у Новом Саду, баш ради превенције болести, како би се уз помоћ разних клиничких прегледа на време препознали рани знаци и симптоми обољења и благовремено применила адекватна терапија.

Систематски прегледи подразумевају редовно контролисање здравственог стања, једном у две године, најмање.

Значај систематског прегледа је јако велики јер се неким рутинским анализама и једноставним прегледима могу открити предиспозиције и ризици за тешке болести. Добро је познато да су карцином дебелог црева и дојке све чешћа појава у нашем друштву, код све млађе популације.

Студенти I и III године би требало да оду на редован превентивни систематски преглед у Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад према следећем распореду:

Студенти приступају систематском прегледу са индексом и овереном здравственом књижицом. Пожељно је понети вакцинални картон.

Прегледи за I годину почињу у 7 часова у преподневној смени пријавом на шалтер број 5 у приземљу Завода, док се у поподневној смени од 13:30 јавља на први спрат, соба 13.

У термини одређеним за III годину студенти треба у обе смене да се јаве на шалтер број 5 у приземљу Завода.

Напомене:

 • Студенти из Републике Српске и Црне Горе треба да имају Образац ИНО 1 (у замену за здравствену књижицу), у супротном се систематски преглед наплаћује 1.500,00 динара. Исту цену плаћају и студенти који немају оверену здравствену књижицу.
 • Студенти старији од 26 година нису у обавези да обаве систематски преглед.

Посета начелника Јужнобачког управног округа ПМФ-у

Начелник Јужнобачког управног округа, Милан Новаковић посетио је Природно-математички факултет у Новом Саду. Након разговора са деканом Природно-математичког факултета проф. др Милицом Павков-Хрвојевић, која га је упознала са актуелном организацијом и делатностима ове институције, начелник је посетио научно-истраживачке лабораторије које функционишу у оквиру ПМФ-а.

Разговарао је са истраживачима ангажованим у Лабораторији за хемијска испитивања животне средине „доц. др Милена Далмација“ на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине, а затим и Лабораторији за испитивање радиоактивности узорака и дозе јонизујућег и нејонизујућег зрачења на Департману за физику. Потом је разгледао комплексну лабораторијску поставку за мерење апсолутних сударних пресека између јона и неутрала у оквиру катедре за Физичку електронику, као и изузетно опремљен простор за стицање практичних знања студената струковних студија из области оптометрије и оптичарства, такође на Департману за физику. Начелник је посебно истакао значај јединствених и практично применљивих метода испитивања која се реализују у лабораторијама факултета.

Природно-математички факултет постао Генерални члан Савета зелене градње Србије – Serbia GBC

Савет зелене градње Србије – SrbGBC је чланска, национална, непрофитна и невладина, организација која се залаже за примену зелених и климатски свесних решења у урбаној градњи са циљем стварања одрживих и комфорних урбаних средина у Србији.

Kао координатори сарадње између ПМФ-а и SrbGBC постављени су др Драган Милошевић и Дајана Бјелајац које можете контактирати за све детаље.

Радујемо се будућој сарадњи!