Skip to main content

Онлајн програм Environmental communication успешно стартован – више од 180 полазника

Више од 180 учесника из 10 земаља биће активно укључено у онлајн програм о еколошкој комуникацији у наредних шест месеци. У јануару 2023. године је успешно стартовао међународни онлајн програм Environmental communication који реализује пет високошколских установа из региона – Институт за комуникологију (Македонија), Универзитет у Загребу (Хрватска), Универзитет у Новом Саду (Србија), Универзитет у Сарајеву (Босна и Херцеговина) и Универзитет у Тирани (Албанија).

На првом курсу полазници уче како да правилно и јасно саопште и интерпретирају податке и чињенице о животној средини. Стећи ће знања и вештине како да валоризују вредности биодиверзитета и природних ресурса, разумеју извор губитка и претњи биодиверзитету, као и да користе савремену реторику и терминологију о животној средини.

Кроз укупно пет курсева полазници ће стећи и теоријско и практично знања о интердисциплинарној области еколошке комуникације, кроз интерактивно онлајн учење. Учесници активно раде на различитим студијама случаја и недељно припремају тимске задатке, предвођене професорима експертима у својим области.

Наставни план и програм обухвата различите области: управљање животном средином, учешће јавности, решавање сукоба, комуникацију о ризику, новинарство, друштвени маркетинг и заговарање. Стога ће специјализовани онлајн програм отворити могућности за каријеру и истраживање у различитим секторима друштва – цивилном друштву, медијима и креативним индустријама, академским круговима, влади и индустрији.

Онлајн програм о еколошкој и комуникацији о животној средини се реализује у оквиру пројекта који финансира Еразмус+ „Увођење еколошке комуникације кроз онлајн учење и виртуелну мобилност“.

Специјално издање часописа Sustainability: Urban microclimate monitoring, mitigation and adaptation

У оквиру међународног научног часописа Sustainability, отворено је специјално издање са темом „Urban microclimate monitoring, mitigation and adaptation“ са фокусом на публиковање радова из области урбане микроклиме, анализа, моделовања, и мера митигације и адаптације на климатске промене у градовима. Овај специјални број је отворен за све истразиваче чији је фокус у наведеној тематици, а гостујући уредници у овом специјалном броју су др Стеван Савић, из наше инстититуције и др Матеј Огрин са Универзитета у Љубљани.

Посета делегације ПМФ-а Технолошком универзитету у Грацу

Делегација Природно-математичког факултета у саставу проф. др Наташа Симин (Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине), Ивана Пејовић (стручни сарадник за међународну сарадњу) и Гордана Влаховић (шеф Канцеларије за међународну сарадњу) је од 15.-16. децембра 2022. реализовала веома успешну посету Технолошком универзитету у Грацу. Сарадња са овим стратешким партнером из Аустрије траје више од 15 година и реализује се кроз Летњу школу хемије (размена студената на стручној пракси), Еразмус+ програм академске мобилности на свим нивоима и друге активности које смо обострано препознали као кључне за будући развој у области наставе, науке и иновација.

Циљ ове посете је био проширење активности међународне сарадње и редефинисање постојећег оквирног уговора о сарадњи како би се интензивирало заједничко учешће у научно-истраживачким пројектима и успостављање зеједничких студијских програма.

Изванредни домаћини делегације са ПМФ-а су били проф. Франк Ухлиг, декан Факултета за техничку хемију, хемијско-процесно инжењерство и биотехнологију и Канцеларија за међународну сарадњу Технолошког универзитета у Грацу.

На конференцији ЕКОСОП2022 потписана Новосадска декларација

Удружење „Чепом до осмеха“ други пут је организовало конференцију ЕКОСОП у Новом Саду. Теме конференције су биле еколошко социјално предузетништво и заштита животне средине, а поред тематских панела, било је уприличено и потписивање Новосадске декларације разумевања и потребе заједничког деловања за одржив, паметан и инклузиван раст Србије.

Потписници декларације су: ЈП „Војводинашуме“, пословна асоцијација „Зелени навигатор западног Балкана“, Природно-математички факултет, односно Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Омладински савез удружења OPENS, Удружење студената са хендикепом, Центар за природне ресурсе „Натура“, Хуманитарна фондација „Први корак“ и хуманитарно еколошка организација „Чепом до осмеха“, чиме су се обавезале да заједничким напорима буду трансфер знања и раде на унапређењу дијалога и питања заштите животне средине.

На коференцији ЕКОСОП2022 поред осталих представника и функционера, говориле су деканица проф. др Милица Павков Хрвојевић и проф. др Александра Тубић, наглашавајући значај едукације и струке у решавању проблема и нашу улогу у томе.

Српско хемијско друштво покренуло иницијативу за реформу наставе хемије

Српско хемијско друштво (СХД) је покренуло иницијативу за реформу наставе хемије у доуниверзитетском образовању, која ће бити корисна ученицима, али и целом друштву.

Забрињава чињеница да се фонд часова хемије у средњим школама континуално смањује, нарочито у средњим стручним школама и на друштвеним смеровима у гимназијама. Такође се смањује број стручних предмета базираних на хемији, које могу да предају хемичари. Хемија, као општеобразовни предмет, ученицима треба да пружи знања потребна за здрав и нормалан свакодневни живот у савременом свету, заснован на здравој храни и коришћењу козметичких, фармацеутских и других препарата и производа. Такође представља основу за стручне предмете и омогућава ученицима наставак школовања. Сходно томе, након завршене средње стручне школе по плановима и програмима са значајно смањеним фондом часова, ученици немају довољно знања – нити за компетентно бављење струком, нити за студирање на факултетима на којима се изучава хемија.

На иницијативу СХД формирана је Радна група за реформу наставе хемије, коју чине наставници хемије који у основним и средњим школама и на факултетима предају Хемију и сродне предмете. Тимови у оквиру Радне групе анализирају планове и програме и предлажу њихове измене, да би исходи и стандарди постигнућа ученика били одговарајући и задовољавајући. Обједињене анализе и предлоге радне групе руководство СХД доставило је на разматрање Националном просветном савету (НПС) и Министарству просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР), чиме је покренута иницијатива за реформу наставе хемије у доуниверзитетском образовању.

СХД ове године обележава 125. годишњицу од оснивања, а основни задаци СХД су управо учење и промовисање хемије.

Као потврду тога наводимо речи проф. Симе Лозанића, једног од оснивача СХД:

„Знање хемијско нужно је сваком човеку јер свакога тренутка у животу нашем на хемијске појаве наилазимо, па ће нам без знања хемијског остати мистериозне; и сам живот наш друго није до продукт неких физичких и хемијских појава, па и тога ради, да бисмо свеснији били свога живота, нужно нам је знање хемијско.“

Више о иницијативи погледајте у телевизијским гостовањима проф. др Сузане Јовановић-Шанта:

Додела награда Фондације „Доцент др Милена Далмација“

Дана 26. октобра 2022. године у Ректорату УНС-а, одржана је свечаност поводом 10. ЈУБИЛАРНЕ Доделе награда Фондације „Доцент др Милена Далмација“.

Уручене су награде младим докторима наука, чија су истраживања препозната као веома значајна у области заштите животне средине.

Награду за докторску дисертацију која је дала највећи научни допринос из области заштите животне средине добио је др Милош Дубовина за докторску дисертацију под називом „Процена ризика система седимент/вода који садржи токсичне метале у току измуљивања и депоновања седимента“ урађене на Природно-математичком факултету, Универзитета у Новом Саду.

Уручена су и три специјална признање за докторску дисертацију која је дала велики научни допринос из области заштите животне средине и то:

  • др Сандри Стаменковић Стојановић за докторску дисертацију под називом „Оптимизација поступка добијања микробне биомасе и формулације микробиолошког препарата са потенцијалним биопестицидним и фитостимулаторним дејством“ урађене на Технолошком факултету у Лесковцу, Универзитета у Нишу,
  • др Ољи Шовљански за докторску дисертацију под називом „Микробиолошка преципитација карбоната – од одабира индуктора до испитивања биопроцесних параметара“ урађене на Технолошком факултету, Универзитета у Новом Саду,
  • др Милици Светозаревић за докторску дисертацију под називом „Биоразградња антрахинонске боје пероксидазом изолованом из отпадног материјала у шаржном и континуалном систему“ урађене на Технолошко металуршком факултету, Универзитета у Београду.

Препознавање значаја и видљивост науке и младих научника је веома важна, као и промоција активности саме Фондације. Овај важан задатак је постизан, током година, уз велику подршку медија. Стога, ове године уручена су и признања за десетогодишњу медијску подршку у раду Фондације појединцима и медијским кућама: Љиљани Прерадовић, испред компаније „Новости“, Дневник, Радио-телевизији Војводине, Kанал 9 ТВ, Новосадска ТВ, Новосадски информативни портал 021.

Почетак реализације пројекта TwinSubDyn

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду је координатор пројекта „Подизање капацитета и изврсности у области утицаја примене органских суплемената на земљиште у погледу динамике нутријената и контаминаната у подземљу“ – TwinSubDyn (Twinning excellence on organic soil amendments effect on nutrient and contaminant dynamics in the subsurface), који се реализује у оквиру Хоризонт Европа програма специјално намењеног за јачање капацитета земаља Западног Балкана.

Конзорцијум чине, поред ПМФ-а, University of Vienna, Forschungszentrum Jülich, Spanish National Research Council – Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla и Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Пројекат траје од 1. августа 2022. до 31. јула 2025. Укупан буџет пројекта износи скоро 1,5 милона еура.

Иако је тренутно примена органских сумплемената у земљишту у земљама Западног Балкана на ниском нивоу, очекује се њен пораст у наредном период, пре свега због очекиваног пораста потенцијалних извора ових суплемената. Пре свеге кроз изградњу постројења за производњу биогаса и постројења за пречишћавање отпадних вода, чији нуспродукти (анаеробни дигестат и муљ) могу бити потенцијални органски суплементи, и у мањој мери, пораста производње компоста и биоугља. Ови органски суплементи могу бити извор хранљивих материја, као и органских контаминаната (претежно фармацеутика, пестицида и микропластике), стога се њихов потенцијални утицај на квалитет земљишта и подземних вода мора добро испитати.

Пројектне активности обухватају усавршавање младих и искусних истраживача ПМФ-а на реномираним партнерским институцијама, тренинге организоване за подизање знања и капацитета истраживача на ПМФ-у, радионице намењене истраживачима и заинтересованим странама (доносиоцима одлука, јавним предузећима, компанијама и организацијама чији је фокус заштита животне средине, агрокомпанијама и др.) и организацију летње школе намењене истраживачима и заинтересованим странама широм региона Западног Балкана, али и Европе. Пројекат ће обухватити и реализацију истраживања у области утицаја органских суплемената на динамику нутријената и контаминаната у подземљу и њиховом утицају на поземне воде.

Координатор је проф. др Снежана Малетић.

Више информација о пројекту: LinkedIn или ResearchGate

60 година јубилеја Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, у петак, 23. септембра 2022. године прославио је свој јубилеј – 60 година постојања и успешног рада. Поносни смо на протеклих шест деценија које су показале да су испунили и визију и мисију оснивача као и да размишљају о будућности утемељени у прошлости, али са свешћу да је савремена мисија нашеф факултета, осим образовног дела, и научна дипломатија.

Доживљаји са Летње школе хемије у Грацу

Четворо наших студената учествује у Летњој школи хемије у Грацу у оквиру Ерасмус+ програма: Ања Ђурђевић са II године основних студија биохемије, Давид Недељковић са IV године истог смера, Стеван Видовић са IV године основних студија хемије и Милица Богдановић са мастер студија хемије. Та се летња школа одржава већ дуже од 10 година као резултат успешње сарадње нашег факултета и Технолошког универзитета у Грацу.

Сваки радни дан проводе на универзитету, односно на Факултету за хемију, хемијско и процесно инжењерство и биотехнологију. Раде у засебним лабораторијама и укључени су у праксе из различитих ужих области из хемије.

Милица је добила прилику да ради у групи професора Фалкара, на катедри за физичку и теоретску хемију. Бави се синтезом бакар-хидроксид наноструктурних материјала у циљу контроле морфолошких, тополошких и структурних особина металног хидроксида. Структуре се даље излажу одређеним лигандима како би изазвале раст метал-органских мрежа (MOFs) на бази бакра. Њен рад обухвата и карактеризацију синтетисаних материјала вибрационом спектроскопијом и рендгенском дифракцијом на поликристалном праху.

Ања је смештена на катедри за органску хемију, у тиму професора Брајнбауера. Пројекат којем је прикључена укључује синтезу инхибитора ензима хоризмат синтазе са потенцијалним антимикробним дејством.

Давид је у нешто познатијем окружењу, под менторством некадашњег студента ПМФ-а. Андреј је такође боравио на пракси у оквиру Летње школе хемије у Грацу, после које је одлучио да упише мастер студије у Грацу и ради код истих професора код којих је учествовао на пракси у Летњој школи. На Институту за хемију и технологију биолошких система, Давид са Андрејем ради на синтези и модификацији гликомиметика за профајлинг ензима у метаболизму угљених хидрата.

Стефан је на катедри за неорганску хемију, под менторством професора Ухлига, декана Технолошког универзитета. Он се бави ексфолијацијом наноматеријала са високим приносом, са циљем њихове примене у полупроводницима. У јулу ове године његова катедра је била домаћин међународној конференцији неорганских цикличних система, на којој је Стефан имао прилику да учествује.

Иницијатива паметних туристичких вештина – SMARTOUR

Нови Еразмус+ пројекат Природно-математичког факултета, Департмана за географију, туризам и хотелијерство, са називом „Иницијатива паметних туристичких вештина – SMARTOUR“ има за циљ да креира свеобухватне материјале за едукаторе који ће им омогућити да промовишу и организују развој паметног туризма у локалним самоуправама, туристичким организацијама и предузећима која су активна у развоју туризма.

Дана 12. и 13. јула 2022. године партнери на SMARTOUR пројекту су се састали у Банској Бистрици у Словачкој како би дискутовали о тренутном току пројекта и договорили о даљи активностима. Домаћини састанка су били невладина организација E-Code и Матеја Бела Универзитет из Банске Бистрице. Састанку су присуствовали и остали партнери на пројекту: Институт за развој и образовање спорта из Пољске, Институт Нови туризам из Словеније, Европско друштво за дивљину из Аустрије и Центар за пословну подршку за мала и средња предузећа из Бугарске.

Једна од најважнијих почетних активности пројекта било је спровођење анкете о анализи образовних потреба у свакој партнерској земљи. Партнери су укупно прикупили 161 упитник од туристичких стручњака, наставника и студената, власника предузећа, запослених у организацијама за управљање дестинацијама, запослених у туристичком бизнису и од других субјеката из области туризма. Након завршетка анализе анкете о процени потреба, партнери ће наставити рад на развоју образовних програма, едукативних материјала и спровођење активности учења, подучавања и обуке у различитим земљама.