Двадесет шеста по реду Школа за заштиту животне средине Kвалитет вода – Water Workshop 2023 одржана је од 20.-22. септембра 2023. године на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду. Традиционални организатори Школе су Едукативни центар за заштиту животне средине, EDEN, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине и Фондација „Доц. др Милена Далмација“.

Ове године се део програма реализовао се и кроз два форума: BEuSED Форум уз коорганизацију истоименог пројекта из програмског пакета ИДЕЈЕ, Фонда за науку РС и SmartWater Summer Forum уз коорганизацију SmartWaterTwin пројекта из позива Horizon Europa (HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-02-01 – Twinning Western Balkans Special).

У овом делу програма имали смо прилику да угостимо и предаваче са SIDRA – DEME групе из Италије, Université Paris-Est Créteil UPEC из Француске и Kаталонског инситута за истраживање вода (ICRA) из Шпаније.

У складу са постојећим и планираним активностима изградње уређаја за пречишћавање отпадних вода у Републици Србији, планираним улагањима у бањски туризам као и потребним променама у законодавству у области воде за пиће, поред предавача са УНС, у програму су учествовали и представници Министарства заштите животне средине Републике Србије, Удружења за технологију воде и санитарно инжењерство и Јавних комуналних предузећа.

Реализован је курс професионалног развоја намењен оператерима из индустрије и јавних комуналних предузећа (сектор канализације). У оквиру овог курса присутни су имали прилику да као предаваче чују и оператере са постројења за пречишћавање отпадних вода, где су пренета искуства из праксе.

Поред радног програма, одржана је и Студентска секција на тему одрживих универзитетских кампуса, а први пут према „World Café“ методи.

Студенти свих универзитета у РС, заједно са колегама из Северне Македоније и Босне и Херцеговине су кроз ову интерактивну радионицу дали конкретне предлоге за одрживије кампусе.

Током три дана интензивног рада и уз учешће припадника научне, стручне заједнице и студената пренете су најновије смернице за квалитет амбијенталних вода (купалишта), као и базена за купање и рекреацију; указано је на важан аспект управљања отпадним водама и омогућавање коришћења ових токова као алтернативних извора ресурса. Такође наглашена је неопходност да се управљање седиментом интегрише у Планове управљања речним сливом и постигао неxус земљиште-вода-седимент.

Званични закључци и препоруке овог скупа биће ускоро доступни на сајту скупа.