Skip to main content

Научно-популарно предавање ScienceTalk: „Форензичка обрада места догађаја“

Савез студената ПМФ-а организује друго по реду научно-популарно предавање ScienceTalk које ће се одржати 23. априла 2024. године, са почетком у 19 часова.

Тема предавања је „Форензичка обрада места догађаја“, а предавач је проф. др Слободан Гаџурић.

Пријавни формулар

Одржано предавање „Наночестице, употреба и ризик по људско здравље и животну средину“

У четвртак, 12. децембра 2019. године у просторијама Матице Српске др Александар Ђорђевић, редовни професор Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине, ПМФ-а у Новом Саду, одржао је предавање под насловом „Наночестице, употреба и ризик по људско здравље и животну средину“, у оквиру научноистраживачког пројекта МС „Питања животне средине и перспективе и развоја квалитета здравствене безбедности хране у АП Војводини“.

Садржај предавања је био фокусиран на ближе упознавање шире популације са основним принципима и дометима нанонауке и нанотехнологија. Такође су наведене и сфере науке и привреде у којима се употреба наночестица све више интегрише и фаворизује као што су: природно-математичке науке, информационе технологије, медицина, пољопривреда, екологија и заштита животне средине и друге. У том смислу је истакнут и значај хемије у развоју различитих дисциплина нанонауке: обезбеђивање извора, начина и метода синтезе и производње наноматеријала у контролисаним условима, као и важност мултидисциплинарног приступа. Објашњени су бенефити и потенцијални ризици примене наночестица, са освртом на тренутно стање и предикцијама за будућност.