Skip to main content

Предавање проф. Беле Стантића, Грифит универзитет, Аустралија

Задовољство нам је да најавимо предавање професора Беле Стантића са Грифит универзитета, Аустралија (експерта светске репутације у областима обраде великих података и вештачке интелигенције) које ће се одржати 31. јула 2024. године, са почетком у 12 часова у Клубу наставника на Департману за математику и информатику/Департману за физику.

Наслов предавања је „How Fine-Tuned Large Language Models and GenerativeAI can Enhance your Teaching and Research“. Тема је изузетно актуелна и атрактивна, а колега Стантић има изузетне резултате са својим сарадницима из те области те верујемо да ћете уживати у предавању.

Сажетак предавања и кратка биографија предавача

Одржано предавање „Наночестице, употреба и ризик по људско здравље и животну средину“

У четвртак, 12. децембра 2019. године у просторијама Матице Српске др Александар Ђорђевић, редовни професор Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине, ПМФ-а у Новом Саду, одржао је предавање под насловом „Наночестице, употреба и ризик по људско здравље и животну средину“, у оквиру научноистраживачког пројекта МС „Питања животне средине и перспективе и развоја квалитета здравствене безбедности хране у АП Војводини“.

Садржај предавања је био фокусиран на ближе упознавање шире популације са основним принципима и дометима нанонауке и нанотехнологија. Такође су наведене и сфере науке и привреде у којима се употреба наночестица све више интегрише и фаворизује као што су: природно-математичке науке, информационе технологије, медицина, пољопривреда, екологија и заштита животне средине и друге. У том смислу је истакнут и значај хемије у развоју различитих дисциплина нанонауке: обезбеђивање извора, начина и метода синтезе и производње наноматеријала у контролисаним условима, као и важност мултидисциплинарног приступа. Објашњени су бенефити и потенцијални ризици примене наночестица, са освртом на тренутно стање и предикцијама за будућност.