Skip to main content

Гостујуће предавање “Могућности употребе алтернативних растварача у екстракцијским техникама”

Задовољство нам је да студенте Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине и све остале заинтересоване колеге позовемо на онлајн предавање професорке Мерсихе Суљкановић са Природно-математичког факултета Универзитета у Тузли, која на Природно-математичком факултету борави преко CEEPUS network пројекта “Education of Modern Analytical and Bioanalytical Methodsс” у циљу наставне мобилности.

Предавање на тему “Могућности употребе алтернативних растварача у екстракцијским техникама” ће се одржати у уторак, 20. априла 2021. у 13 часова путем апликације Microsoft Teams.

Одржано предавање “Наночестице, употреба и ризик по људско здравље и животну средину”

У четвртак, 12. децембра 2019. године у просторијама Матице Српске др Александар Ђорђевић, редовни професор Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине, ПМФ-а у Новом Саду, одржао је предавање под насловом “Наночестице, употреба и ризик по људско здравље и животну средину”, у оквиру научноистраживачког пројекта МС “Питања животне средине и перспективе и развоја квалитета здравствене безбедности хране у АП Војводини”.

Садржај предавања је био фокусиран на ближе упознавање шире популације са основним принципима и дометима нанонауке и нанотехнологија. Такође су наведене и сфере науке и привреде у којима се употреба наночестица све више интегрише и фаворизује као што су: природно-математичке науке, информационе технологије, медицина, пољопривреда, екологија и заштита животне средине и друге. У том смислу је истакнут и значај хемије у развоју различитих дисциплина нанонауке: обезбеђивање извора, начина и метода синтезе и производње наноматеријала у контролисаним условима, као и важност мултидисциплинарног приступа. Објашњени су бенефити и потенцијални ризици примене наночестица, са освртом на тренутно стање и предикцијама за будућност.