Центар изузетних вредности за математичка истраживања нелинеарних феномена

Добио је статус Центра изузетних вредности одлуком Националног савета за науку и Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије у мају 2008. године на основу предлога Акредитационе комисије Министарства.

Делатност Центра је пре свега научна и обједињује рад три истраживачке групе на Департману за математику и информатику:

  • група за анализу, вероватноћу и геометрију,
  • група за нумеричку математику и
  • група за форсинг теорију модела и скуп теоретску логику.

Рад Центра се одвија кроз научне и друге пројекте, међународну сарадњу, одржавање семинара, научних скупова и рад са младим истраживачима. Центар такође има значајну улогу у организовању курсева у оквиру докторских студија на Новосадском универзитету.

Центар су основали академик проф. Стеван Пилиповић, проф. Наташа Крејић и проф. Милош Курилић. Руководилац Центра је проф. др Стеван Пилиповић. Проф. др Наташа Крејић је координатор научних активности.


Центар за репродуктивну ендокринологију и сигнализацију (CeRES)

CeRES је статус Центра изузетних вредности добио одлуком Националног савета за научни и технолошки развој Републике Србије у априлу 2018. године.

Делатност Центра је пре свега научна и обједињује рад једне истраживачке лабораторије (са Департмана за биологију и екологију) и три истраживачке групе (две са Департмана за биологију и екологију и једна са Департмана за математику и информатику) које се међусобно надопуњују у компетенцијама:

Рад Центра се одвија кроз научне и друге пројекте, међународну сарадњу, одржавање семинара, научних скупова и рад са младим истраживачима. Центар такође има значајну улогу у организовању курсева у оквиру мастерских и докторских студија на Новосадском универзитету.

Центар су основали проф. Силвана Андрић, проф. Татјана Костић, проф. Весна Миланков и проф. Драган Машуловић са сарадницима. Руководилац CeRES је проф. др Силвана Андрић.