Skip to main content

Нови мастер студијски програм на ДМИ – почиње ера вештачке интелигенције!

На Конкурсу Министарства просвете, науке и технолошког развоја за избор нових мастер студијских програма из области вештачке интелигенције, награђен је предлог нашег Департмана за математику и информатику.

Врло значајан услов конкурса је био да установа има наставнике и сараднике са релевантним компетенцијама за извођење наставе, као и могућност да у реализацији наставе, поред наставника и сарадника, учествују и стручњаци из привреде. С обзиром на то да ове услове беспрекорно испуњавамо, имајући у виду наш научни кадар који је признат у светским оквирима као и дугогодишњу успешну сарадњу са привредом, од наредне школске године, наш факултет ће на овај актуелан и перспективан мастер програм уписати 40 студената, од којих ће пола имати могућност да буде на буџету.

Овај мастер програм ће допринети напретку вештачке интелигенције у нашој држави, а без сумње је да ће допринети развоју многих вештина за послове будућности. Програм је осмишљен са нагласком на практични аспект рада кроз многобројне обавезне пројекте јер је крајњи циљ да студенти по завршетку буду оспособљени за рад у привреди у области вештачке интелигенције.

Реализација овог студијског програма треба да почне већ у школској 2021/22. години, а поступак акредитације програма је у току.

Нови мастер програм из области културног туризма

Нови мастер програм из области културног туризма кроз савремени наставни програм обезбеђује надоградњу теоријских и практичних знања стечених на основним студијама, а кандидати ће кроз истраживање имати прилике да се упознају са новим трендовима у изабраној научној области. Мастер програм је резултат Еразмус+ пројекта CULTURWB.

Download the PDF file .

Платформа за е-учење – Одговори на најчешћа питања студената

Који приступни параметри се користе на систему за е-учење ПМФа-?
Како уредити кориснички профил?
 Како преусмерити електронску пошту на алтернативну адресу?
 Како пронаћи конкретан курс и уписати се на њега?
Како се исписати са курса који је грешком одабран или је завршено његово похађање?

Студентска служба отвара дежурни (инфо) шалтер

Дежурни (инфо) шалтер ће бити отворен сваког петка, почев од 22. фебруара 2019. године.

Радно време шалтера ће бити од 9 до 14 часова.

На овом шалтеру студенти ће моћи да предају све врсте молби и добију Уверења о статусу.

Уколико студент жели да му се нешто од докумената изда у то време, молимо да претходно електронском поштом контактира референта који је задужен за департман на ком студира.

Напомена: инфо шалтер неће радити у периоду уписа године и овере семестра.