Фондација „Доцент др Милена Далмација“ додељује две једнократне помоћи најуспешнијим студентима који су завршили прву годину студија на смеровима Основне академске студије хемије – контрола квалитета и управљање животном средином и Основне академске студије заштите животне средине, Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду.

Селекција кандидата ће се вршити према успеху у току студирања на првој години основних академских студија.

Рок за пријаву на конкурс је 10. октобар 2024. године.

Све додатне информације можете добити на контакт адреси: fondacija.dr.milena.dalmacija@dh.uns.ac.rs или путем телефона: 021/485-27-34.