Обавештавамо Вас да Фондација „ДОЦЕНТ ДР МИЛЕНА ДАЛМАЦИЈА“ додељује једну стипендију за студента II, III или IV године смера Основне академске студије хемије – контрола квалитета и управљање животном средином или Основне академске студије заштите животне средине, Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду за период од 1.10.2023. до 30.06.2024. године.

Рок за пријаву на конкурс је 10. октобар 2023. године.

Све додатне информације можете добити на контакт адреси: fondacija.dr.milena.dalmacija@dh.uns.ac.rs

Телефон: 021/485-27-34