Фокус истраживања: Институт Јожеф Стефан у Љубљани тражи мотивисаног постдокторског истраживача да се придружи тиму у Лабораторији за електронску керамику, К5, Институт Јожеф Стефан, Словенија. Фокус ове позиције је на истраживању фероичних материјала, посебно у синтези, одређивању структуре и истраживању физичких својстава.

Лабораторијски капацитети: Изабрани кандидат ће имати приступ најсавременијим објектима у Лабораторији за науку о материјалима ULTRACOOL. Лабораторија је опремљена најсавременијим алатима и ресурсима неопходним за спровођење напредних истраживања у науци о материјалима у чврстом стању. За више информација о самим објектима посетите: ULTRACOOL Materials Science LaboratoryFacility Details.

Циљеви истраживања: Примарни циљ ове позиције је да се истражи изводљивост производње мултифероичних композита. Ово ће укључити свеобухватно истраживање метода синтезе, карактеризацију структуре и испитивање њихових физичких особина.

Могућности сарадње: Сарадња са националним и међународним истраживачким групама је интегрални аспект истраживачке културе Института. Имаћете прилику да сарађујете са стручњацима у овој области, доприносећи динамичној истраживачкој заједници.

Менторство: Руководилац је проф. др Хане Уршич, цењени истраживач у области науке о материјалима у чврстом стању.

Квалификације: Кандидати треба да имају завршен докторски програм из експерименталне науке о материјалима у чврстом стању, физике, хемије или сродне области. Развијене аналитичке вештине, искуство у изврсности истраживања и страст за научним истраживањима су од суштинског значаја.

Контакт: Уколико сте заинтересовани за ову узбудљиву прилику да радите у Институту Јожеф Стефан и допринесете револуционарним истраживањима фероичних материјала, обратите се на имејл hana.ursic@ijs.si.