• Назив пројекта: Развој метода израчунавања и процесирања информације: теорија и примене
  • Ознака пројекта: ОИ174013
  • Институције учеснице у пројекту: Факултет техничких наука (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад) и ПМФ (Ниш)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Мирослав Ћирић
  • Врста пројекта: Основна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.