• Назив пројекта: Механика нелинеарних и дисипативних система – савремени модели, анализа и примене
  • Ознака пројекта: ОИ174016
  • Институције учеснице у пројекту: Факултет техничких наука (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад) и Медицински факултет (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Врста пројекта: Основна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.