• Назив пројекта: Алгебарске, логичке и комбинаторне методе са применама у теоријском рачунарству
  • Ознака пројекта: ОИ174018
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Економски факултет (Суботица)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Петар Марковић
  • Врста пројекта: Основна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.