• Назив пројекта: Нумеричка и линеарна алгебра и дискретне структуре
  • Ознака пројекта: ОИ174019
  • Институције учеснице у пројекту: Факултет техничких наука (Нови Сад) и ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Љиљана Цветковић
  • Врста пројекта: Основна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.