• Назив пројекта: Педагошки плурализам као основа стратегије образовања
  • Ознака пројекта: ОИ179036
  • Институције учеснице у пројекту: Филозофски факултет (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад) и др.
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Радован Грандић
  • Врста пројекта: Основна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.