• Назив пројекта: Органофосфорни пестициди у агроекосистемима Војводине – транспорт и биодеградациони потенцијал
  • Ознака пројекта: 142-451-2813/2018-01
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Маријана Крагуљ Исаковски
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2018.-2019.