• Назив пројекта: Нове течне формулације за поправку структуре обрадивог земљишта и њихов утицај на раст и принос одабраних биљних врста од значаја за одрживи развој Аутономне Покрајине Војводине
  • Ознака пројекта: 142-451-2766/2018-01
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Милан Вранеш
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2018.-2019.