• Назив пројекта: Примена нових угљеничних наноформулација у циљу повећања отпорности винове лозе на сушни стрес
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и „13 јул Плантаже“ a.д., Подгорица
  • Руководилац пројекта: Милан Боришев
  • Врста пројекта: Билатерална сарадња Србија – Црна Гора
  • Период реализације пројекта: 2019.-2020.