• Назив пројекта: Компаративна генетичка анализа популација дивље и домаће свиње: импликације за очување генетичког интегритета еколошки и економски значајних врста дивљачи / Comparative genetic analysis of wild boar and domestic pig populations: implications for preservation of the genetic integrity of an ecologically and economically important wildlife species
  • Ознака пројекта: 451-03-1924/2016-09/41
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Департман за биологију Универзитета у Авеиру
  • Руководилац пројекта: Невена Величковић
  • Врста пројекта: Билатерална сарадња Србија – Португал
  • Период реализације пројекта: 2018.-2019.