• Назив пројекта: Генетичка и фенетичка разноврсност у природним популацијама у различитим срединама – допринос полиморфизма Б хромозома
  • Ознака пројекта: ОИ173003
  • Институције учеснице у пројекту: Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Јелена Благојевић
  • Врста пројекта: Основна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.