• Назив пројекта: Genomic BIodiversity Knowledge for Resilient Ecosystems (G-BiKE)
  • Ознака пројекта: CA18134
  • Институције учеснице у пројекту: www.cost.eu/actions/CA18134/#tabs|Name:parties
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: др Cristiano Vernesi, Fondazione Edmund Mach
  • Врста пројекта: COST акција
  • Период реализације пројекта: 2019.-2023.
  • Интернет адреса пројекта: www.cost.eu/actions/CA18134