• Назив пројекта: Суплементација исхране медоносне пчеле са одабраним физиолошки активним супстанцама: утицај на антиоксидативни и имуни систем
  • Ознака пројекта: 142-451-2862/2018-01
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Пољопривредни факултет, Нови Сад
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Јелена Пураћ
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2018.-2019.