• Назив пројекта: Испитивање структуре и функције неуронских калцијум сензорских протеина у сигналингу церамида коришћењем квасца као модел система / Structure-function studies of neuronal calcium sensor proteins in ceramide signaling using yeast as a model
  • Ознака пројекта: 451-03-1924/2016-09/14
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Институт за молекуларну и ћелијску биологију, Португал
  • Руководилац пројекта: Анђелка Ћелић
  • Врста пројекта: Билатерална сарадња Србија – Португал
  • Период реализације пројекта: 2018.-2019.