• Назив пројекта: Mentor Training (MenTra)
  • Ознака пројекта: 2020-1-SK01-KA201-078250
  • Институције учеснице у пројекту: UNIVERZITA KONSTANTINA FILOZOFA VNITRE, Словачка (Носилац); Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Србија; Univerzita J. Selyeho, Словачка; OSTRAVSKA UNIVERZITA, Чешка; VYSOKA SKOLA EKONOMICKA V PRAZE, Чешка; ESZTERHAZY KAROLY EGYETEM, Мађарска
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Zdenka Gadusova (Департман за енглеске и америчке студије, UNIVERZITA KONSTANTINA FILOZOFA VNITRE; zgadusova@ukf.sk)
  • Менаџер пројекта: Бранка Радуловић (Департман за физику)
  • Врста пројекта: Erasmus+ Call 2020 Round 1 KA2 – Сарадња у пољу иновација и размене добре праксе, KA201 – Стратешко партнерство за школско образовање; Form ID: KA201-F1BF2DD3
  • Период реализације пројекта: 2020.-2023. (1. септембар 2020. – 28. фебруар 2023.)
  • Интернет адреса пројекта: www.mentra.ukf.sk/rs