• Назив пројекта: Twinning for the advancement of data-driven multidisciplinary research into hydro-climatic extremes to support risk assessment and decision making (EXtremeClimTwin)
  • Ознака пројекта: 952384
  • Институције учеснице у пројекту: Природно-математички факултет (Нови Сад); Climate Risk Analysis (CRA), Немачка; LOUGHBOROUGH UNIVERSITY (LU), Уједињено краљевство; CICERO SENTER KLIMAFORSKNING STIFTELSE (CICERO), Норвешка
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Биљана Басарин (Департман за географију, туризам и хотелијерство)
  • Врста пројекта: Horizon 2020 (Call ID: H2020-WIDESPREAD-2018-2020 / H2020-WIDESPREAD-2020-5)
  • Период реализације пројекта: 2020.-2023. (1. новембра 2020. – 30. октобра 2023.)
  • Интернет адреса пројекта: extremeclimtwin.pmf.uns.ac.rs