• Назив пројекта: An interdisciplinary approach to mathematical education (InAMath)
  • Ознака пројекта: 2020-1-HR01-KA201-077816
  • Институције учеснице у пројекту: Универзитет у Ријеци, Департман за математику, Хрватска; Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Србија; Универзитет у Мостару, Педагошки факултет, БИХ; Универзитет Приморска, Педагошки факултет, Словенија; Основна школа “Никола Тесла”, Ријека, Хрватска; Центар техничке културе, Ријека, Хрватска; Основна школа “Хероја Јанеза Хрибарја”, Стари трг при Ложу, Словенија
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Ведрана Микулић (Универзитет у Ријеци, Хрватска)
  • Менаџер пројекта: Марија Лесјак (Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине)
  • Врста пројекта: EAC/A02/2019 Erasmus+ Programme2019/C 373/06 – KA201 Стратешко партнерство за школско образовање: сарадња за иновације и размену добре праксе
  • Период реализације пројекта: 2020-2023. (1.9.2020.–28.2.2023.)
  • Интернет адреса пројекта: inamath.uniri.hr