• Назив пројекта: Protection of natural and cultural heritage through sustainable tourism in potential geoparks (PRONACTUR)
  • Ознака пројекта: PN:4-062
  • Институције учеснице у пројекту: НВО Стена Stenae Демир Капија, Р. Северна Македонија; Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет, Србија; Парк природе Пива, Црна Гора; ЦСО Центар за птице, Албанија; Општина Демир Капија, Р. Северна Македонија
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта на УНС-у: Ђорђије Васиљевић (ДГТХ)
  • Врста пројекта: Фонд за Западни Балкан (WBF)
  • Период реализације пројекта: април 2022. – фебруар 2023.