• Назив пројекта: Experience design and nature conservation via VIsitor MOnitoring and MAnagement in protected areas (VIMOMA)
  • Ознака пројекта: 22210176
  • Институције учеснице у пројекту: Јагелонски универзитет (Пољска); Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Србија; Универзитет Матеј Бел (Словачка); CEEweb за биодиверзитет (Мађарска); Мендел универзитет у Брну (Чешка Република)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта на УНС-у: Ђорђије Васиљевић (ДГТХ)
  • Врста пројекта: Грант Вишеградског фонда (Visegrad+ Grants)
  • Период реализације пројекта: јун 2022. – децембар 2023.
  • Интернет адреса пројекта: www.ceeweb.org/vimoma