Поводом Дана ПМФ-а, 20. маја 2022. године, подељене су награде и плакете запосленима, најбољим студентима, професорима, асистентима, додељена је награда Најбољем младом научнику ПМФ-а за протеклу годину, као и Награда за највећи финансијски допринос остварен у међународној сарадњи.

Најбољи студент Универзитета у у Новом Саду и најбољи студент Природно-математичког факултета у школској 2020/2021. години је Тривко Кукољ. Тривко је завршио математички смер Гимназије „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду. Студије Истраживачке физике је завршио за три године, са просеком 10. Ван редовне наставе, Тривко је сарадник на семинару физике у Истраживачкој Станици Петница, где држи предавања и менторише истраживачке пројекте средњошколаца. Паралелно са студијама се бави истраживачким радом у оквиру студентских пракси. Као резултат праксе на Институту за физику у Београду објавио је рад на тему вртложне динамике у часопису Physical Review A, за који је награђен Пупиновом наградом Матице српске. Мастер студије је наставио на Вајцман институту у Израелу. Његова тренутна интересовања обухватају области из физике високих енергија, укључујући холографију и теорију струна.

Награде за успех у току студирања за протеклу школску годину добили су и:

 • Никола Голеш (Студент генерације у области природно-математичких наука – студент је Департмана за физику)
 • Николина Перлић (Департман за биологију и екологију)
 • Марија Вукадин (Департман за географију, туризам и хотелијерство)
 • Ђорђе Ступар (Депарман за математику и информатику).

Као најбољи професори и сарадници по оценама студената за период од 2018. до 2021. године награђени су:

 • Дубравка Милић (професор на Департману за биологију и екологију)
 • Лазар Гавански (професор на Департману за физику)
 • Бранко Ристановић (професор на Департману за географију, туризам и хотелијерство)
 • Сања Армаковић (професор на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине)
 • Драган Машуловић (професор на Департману за математику и информатику)
 • Драган Обрадов (сарадник на Департману за биологију и екологију)
 • Јована Кнежевић (сарадник на Департману за физику)
 • Драган Милошевић (сарадник на Департману за географију, туризам и хотелијерство)
 • Славен Теноди (сарадник на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине)
 • Лидија Фодор (сарадник на Департману за математику и информатику)

Награду за изузетне резултате у области науке и истраживачког рада, за претходну календарску годину, у сврху научног усавршавања односно учешћа на научним конференцијама у земљи или иностранству, добила је Ивана Кузминац са Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине. Она је студије хемије уписала 2008. године и већ се на другој години студија укључила у рад истраживачке групе коју води проф. др Марија Сакач, под чијим менторством је 2018. год. одбранила докторску дисертацију. Вишеструко је награђивана за свој успех и научни рад током студија, а посебно се истичу награде за најбољег студента Универзитета у Новом Саду и прва награда за најбољи мастер рад из области хемије у Републици Србији фондације „Ненад М. Костић“. Усавршавала се у оквиру неколико курсева TRAIN програма у држави и Еразмус+ STT тренинг програма на Универзитету у Алкали у Шпанији. Аутор је и коаутор осам радова на SCI листи, три рада у часописима националног значаја, 31 саопштења на међународним и 15 на националним скуповима. Према SCOPUS-у укупан број цитата је 50, а h-индекс 4. Индекс компетенције је 74, а укупан IF радова са SCI листе 23,847. Тренутно је руководилац краткорочног пројекта финансираног од стране АП Војводине и учесник на неколико других пројеката (покрајинских и републичких).

Награду за највећи финансијски допринос остварен у међународној сарадњи добила је Биљана Басарин са Департмана за географију, туризам и хотелијерство, за пројекат EXtremeClimTwin.

Сложеност односа између атмосферских услова, екстремних падавина, поплава и екстремних температура, заједно са уоченим растућим трендовима, указују на неопходност унапређивања науке и изградње истраживачких капацитета у овој области у Србији. Пројекат под називом Twinning for the advancement of data-driven multidisciplinary research into hydro-climatic extremes to support risk assessment and decision making (EXtremeClimTwin), Природно-математичком факултету и партнерима обезбеђује скоро 900,000 евра за изградњу истраживачких капацитета у области детекције и описа екстремних хидро-климатских догађаја.

Партнери ПМФ-а на овом пројекту су три изврсне истраживачке институције из ЕУ: компанија Climate Risk Analysis из Немачке, Loughborough University из Велике Британије и Centre for International Climate Research из Норвешке. ЕУ партнери ће путем обука за чланове истраживачког тима са ПМФ-а пренети знање и истраживачке вештине. Пројекат је значајан и за неговање потенцијала младих истраживача ПМФ-а и стратешко повезивање факултета с међународним истраживачким институцијама кроз одржива партнерства и трансфер знања, резултата и научних методологија.