• Назив пројекта: Имиџинг путем детекције секундарних честица индукованих космичким муонима
  • Институције учеснице у пројекту: Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет (Србија), Истраживачки центар за физику – Одсек за физику високих енергија (Мађарска)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: доц. др Кристина Бикит (Serbia), dr Gergo Hamar (Мађарска)<
  • Врста пројекта: Билатерални научни пројекат између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Националне канцеларије за истраживање, развој и иновације (Мађарска)
  • Период реализације пројекта: 1.10.2021.-30.9.2023.