• Назив пројекта: Development of novel biochar-based nanocomposites for contaminated sediment remediation (NoBiNano)
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Универзитет у Сегедину (Мађарска)
  • Руководилац пројекта: Драгана Томашевић Пилиповић
  • Врста пројекта: Билатерална сарадња Србија – Мађарска
  • Период реализације пројекта: 1.10.2021.-30.9.2023.