• Назив пројекта: Развој нових нанокомпозита на бази биоугља за санацију контаминираног седимента (NoBiNano)
  • Институције учеснице у пројекту: Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет (Србија) и Универзитет у Сегедину (Мађарска)
  • Руководилац пројекта: Драгана Томашевић Пилиповић
  • Врста пројекта: Билатерални научни пројекат између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије and Националне канцеларије за истраживање, развој и иновације (Мађарска)
  • Период реализације пројекта: 1.10.2021.-30.9.2023.