• Назив пројекта: Математичко моделирање динамике унутар домаћина и фармаколошки аспекти инфекције SARS-CoV-2
  • Институције учеснице у пројекту: Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет (Србија), Универзитет у Сегедину, Факултет за природне науке и информатику (Мађарска)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Дора Селеши (Департман за математику и информатику)
  • Врста пројекта: Билатерални научни пројекат између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Националне канцеларије за истраживање, развој и иновације (Мађарска)
  • Период реализације пројекта: 1.10.2021.-30.9.2023.