• Назив пројекта: Математички модели динамике преноса епидемије SARS-CoV-2: процена ризика, предвиђање и контрола
  • Ознака пројекта: 142-451-2327/2021-01/01
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: координатор
  • Руководилац пројекта: Дора Селеши (Департман за математику и информатику)
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: јул 2021. – јул 2022.