• Назив пројекта: Enhancing Long Evolution of Cosmos-inspired Tourist Regional Attraction (ELECTRA)
  • Ознака пројекта: HUSRB/1903/31/0046
  • Институције учеснице у пројекту: Фондација астрономске опсерваторије у Баји и ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Координатор за УНС: Кристина Бикит
  • Руководилац пројекта: Фондација астрономске опсерваторије у Баји
  • Врста пројекта: Interreg IPA CBC HU-SRB
  • Период реализације пројекта: 01.09.2021.-28.02.2023.
  • Интернет адреса пројекта: https://electra-pmf.com