• Назив пројекта: Greening the cities 2.0 – Development and promotion of energy efficiency and sustainable urban environment in the cities of Croatia-Serbia cross-border region (GReENERGY2.0)
  • Ознака пројекта: HR-RS412
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Стеван Савић
  • Врста пројекта: IPA CBC Croatia-Serbia
  • Период реализације пројекта: фебруар-октобар 2023.
  • Интернет адреса пројекта: www.greenenergy.rs