• Назив пројекта: Twinning for Smart Water – Thinking and Rethinking Wastewater Management in Circular Economy Frame (SmartWaterTwin)
  • Ознака пројекта: 101060110
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC) (Француска), Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) (Шпанија)
  • Статус у пројекту: координатор
  • Руководилац пројекта: Ђурђа Керкез (Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине)
  • Врста пројекта: Horizon Europe (HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-02-01 – Twinning Western Balkans Special)
  • Период реализације пројекта: 1.9.2022.-31.8.2025.
  • Интернет адреса пројекта: smartwatertwin.pmf.uns.ac.rs