Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду успоставио је прву виртуелну сарадњу преко COIL Connect мреже са Католичким универзитетом у Манизалесу, Колумбија. Виртуелну размену у оквиру предмета Општи енглески језик и Енглески у геонаукама реализују наша колегиница Станка Радојичић, наставник страног језика на Департману за географију, туризам и хотелијерство и Адриана Марија Рамирез Гарсија, професор енглеског језика на Католичком универзитету у Манизалесу, Колумбија.

Главна тема сарадње биће Циљ одрживог развоја УН бр. 15 „Живот на копну“ који ће повезати 14 студената медицине (бактериологије) са Колумбијског универзитета и 14 + 9 студената географије и геоинформатике са Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду. Студенти ће испитати и упоредити реализацију овог циља Уједињених нација у својим земљама и презентовати на завршној онлајн мини-конференцији. Сарадња ће се одвијати кроз заједничке задатке синхроно и асинхроно користећи различите дигиталне алате.