• Назив пројекта: Time-frequency representations in function spaces (TIFREFUS)
  • Ознака пројекта: 337-00-00322/2019-09/45
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Osterrechische Akademie der Wissenschaften, Universitat Wien, Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Czech technical University in Praque, Institut de Mathematiques de Marseille
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Ненад Теофанов
  • Врста пројекта: Мултилатералани пројекти у дунавском региону
  • Период реализације пројекта: 2020.-2022.