• Назив пројекта: Математичка анализа вишекомпонентних модела флуида и кинетичких модела
  • Ознака пројекта: 337-00-00322/2019-09/169
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Techniche Universitat Wien, Mathematiques Appliquees a Paris 5
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Милана Чолић
  • Врста пројекта: Мултилатералани пројекти у дунавском региону
  • Период реализације пројекта: 2020.-2021.