• Назив пројекта: Припрема и карактеризација материјала неуређене структуре за примену у инфрацрвеној области спектра
  • Ознака пројекта: 337-00-00322/2019-09/150
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Slovak University of Technology (Bratislava), Faculty of Materials Science and Technology (Trnava), Institute of Material Science, Czech Academy of Sciences, Institute of Rock structure and mechanics, Department of materials structure and properties, Institute of Sciences Chimiques de Rennes France
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Светлана Лукић Петровић
  • Врста пројекта: Мултилатералани пројекти у дунавском региону
  • Период реализације пројекта: 2020.-2021.