• Назив пројекта: Techniques for inductive learning from a wide range of partially labeled datasets about various diseases
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Владимир Курбалија
  • Врста пројекта: Билатерална сарадња Србија – Словенија
  • Период реализације пројекта: 2020.-2021.