• Назив пројекта: Нови приступ уклањању арсена из пијаћих вода
  • Ознака пројекта: 5217
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Јасмина Никић
  • Врста пројекта: Фонд за иновациону делатност – Доказ концепта
  • Период реализације пројекта: 2020.-2021.