• Назив пројекта: Компаративна проучавања критичних таксона понтијског геоелемента у флорама Србије и Белорусије
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Биолошки факултет Белоруског државног универзитета
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Горан Аначков
  • Врста пројекта: Билатерална сарадња Србија – Белорусија
  • Период реализације пројекта: 2020.-2021.