• Назив пројекта: Регулација метаболизма ендогених стероида инхибиторима цитохром П450-зависних монооксигеназа: молекуларни и ћелијски механизми
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Институт за биоорганску хемију Националне академије наука Белорусије
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Сузана Јовановић Шанта
  • Врста пројекта: Билатерална сарадња Србија – Белорусија
  • Период реализације пројекта: 2020.-2021.