• Назив пројекта: Circular and Bio-Based Solutions for the Ultimate Prevention of Plastics in Rivers Integrated with Elimination And Monitoring Technologies (UPSTREAM)
  • Ознака пројекта: 101112877
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), iNeuvo Ltd (UK), Фондација AITIIP (Шпанија),Фламански институт за технолошка истраживања (Белгија), Acondicionamiento Tarrasense Associacion – Leitat технолошки центар (Шпанија), Хемијски институт – Национални институт за хемију (Словенија), NOVA ID FCT – Удружење за иновације и развој Факултета науке и технологије (Португалија), Универзитет на Егеју (Грчка), Универзитет у Бирмингему (Уједињено Краљевство), Центар за екологију и хидрологију (Уједињено Краљевство), Wasser 3.0 GmbH (Немачка), Van Remmen UV Techniek B.V. (Холандија), Нове технологије за развој амбалаже и пољопривредно-прехрамбених производа са компонентом пластика (Шпанија), Eden микрофлуидне технологије (Француска), Le Quere Boaxt (Француска), Think Ocean CIC (Уједињено Краљевство), Novamont SPA (Италија), Кластерско удружење за ефикасно коришћење воде – Zinnae (Шпанија), Daphne Water Solutions Limited (Уједињено Краљевство), Severn Trent Water Limited (Уједињено Краљевство), Ecociudad Zaragoza (Шпанија), CAP Holding SPA (Италија)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Александра Тубић
  • Врста пројекта: HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-04
  • Период реализације пројекта: 1.9.2023.-31.8.2027.