• Назив пројекта: Структурна и молекуларна карактеризација процеса усвајања и дистрибуције кадмијума у биљкама пасуља: механизми „излучивања“ метала и утицај на гајење
  • Ознака пројекта: 451-02-818/2021-09/10
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Колеџ у Хангџоуу, Кина
  • Статус у пројекту: координатор пројекта са српске стране
  • Руководилац пројекта: Лана Зорић
  • Врста пројекта: Билатерала – научно-технолошка сарадња између Србије и НР Кине
  • Период реализације пројекта: 2021.-31.12.2023.