• Назив пројекта: Nano-geopolymer based remediation techniques for groundwater purification (Concept of Sustainable material and residual Waste minimization – H2O PURE)
  • Ознака пројекта: EU4TECH No: # 42
  • Институције учеснице у пројекту: Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине
  • Статус у пројекту: координатор
  • Руководилац пројекта: Ненад Грба
  • Врста пројекта: EU4Tech Доказ изводљивости концепта 2021 Западни Балкан
  • Период реализације пројекта: до краја 2021.