• Назив пројекта: Промоција и прилагођавање садржаја институција културе у Војводини осетљивим друштвеним групама
  • Ознака пројекта: 142-451-2210/2022
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Сања Ковачић
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2022.-2023.