• Назив пројекта: Одрживост гастрономског наслеђа Војводине у угоститељству и његов значај у развоју туризма региона
  • Ознака пројекта: 142-451-2299/2022
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Бојана Калењук Пиварски
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2022.-2023.