• Назив пројекта: Изградња спектралне библиотеке земљишта Војводине у циљу повезивања са глобалним системима за процену квалитета земљишта на бази вештачке интелигенције
  • Ознака пројекта: 142-451-2198/2022
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Бранислав Јовић
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2022.-2023.